Холбоо барих

МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ АКАДЕМИ
Ерөнхий сайд А.Амарын гудамж 1
Улаанбаатар хот 14200
Монгол улс
Ш/х 20A/34
Утас: 976-11-262247
Факс: 976-11-262247, 261993
E-mail: mas@mas.ac.mn