Манай сайтын талаар үнэлгээ

Маш сайн
48% (13 votes)
Сайн
33% (9 votes)
Дунд зэрэг
4% (1 vote)
Хангалтгүй
15% (4 votes)
Total votes: 27