Манай сайтын талаар үнэлгээ

Маш сайн
43% (10 votes)
Сайн
35% (8 votes)
Дунд зэрэг
4% (1 vote)
Хангалтгүй
17% (4 votes)
Total votes: 23